Szkolenie HANDLE® II stopnia

Kurs HANDLE II stopnia, tzw. kurs podstawowy jest przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs I stopnia, tzw. wprowadzajacy. 
Skończenie kursu HANDLE II stopnia umożliwia jego uczestnikom:

Dokładne zrozumienie budowy i funkcjonowania poszczególnych elementów układu nerwowego

Poznanie roli poszczególnych elementów układu nerwowego w procesie uczenia się oraz jak zaburzenia w obrębie ich funkcjonowania wpływają na trudności w codziennych aktywnościach, m.in. w szkole i przedszkolu

Rozumienie kluczowych czynników u osób z trudnościami rozwojowymi, w szczególności z autyzmem, dla dobrego funkcjonowania w codziennym życiu

Odczytywanie trudności w funkcjonowaniu poszczególnych składowych układu nerwowego na podstawie obserwacji zachowań osoby z autyzmem

Rozumienie szczególnych potrzeb osoby z autyzmem, których zaspokojenie umożliwia jej efektywniejsze uczenie się

Adaptacja warunków pracy i życia do potrzeb osoby z autyzmem

Zdobycie umiejętności odczytywania oznak napięcia w układzie nerwowym

Poznanie kolejnych ćwiczeń HANDLE 

Umiejętność wykorzystywania ćwiczeń HANDLE w codziennej pracy z osobą z autyzmem

Umiejętność modyfikowania ćwiczeń HANDLE adekwatnie do potrzeb osoby z autyzmem

Szkolenie trwa dwa dni, jest prowadzone w języku angielskim i jest tłumaczone konsekutywnie na polski. 

Instruktor: na zaproszenie z zagranicy 

Tłumaczenie: Maria Dąbrowska-Jędral, Certyfikowany Instruktor HANDLE I stopnia, Certyfikowany Skriner HANDLE. 

Cena szkolenia: 890-1000 PLN w zależności od organizatora i lokalizacji

Plan kursu

Omówienie budowy i funkcji układu nerwowego

Neuron 

Autonomiczny system nerwowy 

Nerwy czaszkowe 

Nerwy obwodowe 

Móżdżek

Układ limbiczny 

Pień mózgu i układ siatkowaty aktywujący 

Procesy energetyczne

Ucho wewnętrzne/układ przedsionkowy: siła ciążenia, kostne przewodzenie wibracji 

Układ wzrokowy: fale wzrokowe 

Zmysł dotyku: fale związane z ruchem powietrza  

Węch: cząsteczki przemieszczające się w powietrzu 

Słuch: fale dźwiękowe 

Uziemienie

Mechanizm bodziec-reakcja

Motywacja 

Antycypacja 

Percepcja 

Pamięć 

Planowanie 

Działanie 

Układy w neurorozwoju i ich związek z ASD

Dotyk 

Węch 

Smak 

Funkcje układu przedsionkowego (ucho wewnętrzne) 

Kinestezja (mięśnie, świadomość kinestetyczna) 

Propriocepcja (poczucie ciała w przestrzeni) 

Napięcie mięśniowe (napięcia mięśnia w spoczynku) 

Oral Motor functions (okolica jamy ustnej) Widzenie (w świetle) 

Ruchomość gałek ocznych (płynne wodzenie wzrokiem) 

Obuoczność 

Słuch 

Sekwencyjna pamięć słuchowa 

Różnicowanie (odruchy, poruszanie różnymi częściami ciała) 

Lateralizacja (dominacja, świadomość prawej i lewej strony) 

Oznaki stresu w obrębie układu nerwowego

Objawy somatyczne 

Dezorientacja 

Trudność z utrzymaniem skupienia wzroku 

Żądanie/potrzeba zatrzymania aktywności 

Problemy z wcześniej prawidłowo wykonywanymi zadaniami 

Trudności ze spaniem 

Słaby apetyt 

Depresja 

Letarg/niski poziom energii 

Wyciszenie/ożywienie 

Niepokój/strach/paranoja

Neurologia 

Odkrycia naukowe w ASD i praktykach HANDLE 

Gotowość

Oparta raczej na rozwoju układu nerwowego niż na chronologii i standaryzacji

Aktywności HANDLE - możliwe modyfikacje i poszukiwania odpowiednich form odpowiednio do indywidualnych potrzeb 

Powtórzenie aktywności z kursu wprowadzającego

Nowe aktywności

Przemieszczanie koralika 

Przykrywanie uszu 

Zabawa w klaskanie na siedząco 

Przechodzenie przez koło /tor przeszkód  

Wschód-zachód 

Ćwiczenia regulujące funkcje układu przedsionkowego 

Kręcenie liną